Kurumsal Başvuru


Başvuru İçin Gerekli Evraklar

  • Şirketin imza sirküleri fotokopisi
  • Son 6 ay'a ait Şirketin faaliyet belgesi fotokopisi
  • Yetkili kişinin kimlik fotokopisi
  • Vergi levhası fotokopisi
  • Sicil gazetesi fOtokopisi